HARMÓNIA – Szlovákiai Magyar Zenei Díj

Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj – archív

A Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete (SZMAZE), a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága, a Csemadok Művelődési Intézete, a Csemadok naszvadi alapszervezete Lábszky Olivér énekes-dalszövegíróval együttműködve megalapítja a Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjat.

2011-et írunk, amikor Lábszky Olivér felvetette ötletként, hogy hasonlóan a magyarországi Fonogram-díjhoz, vagy a közismert Grammy-díjhoz, a szlovákiai magyar muzsikusok számára is zenei díjat kellene alapítani. Az ötlet a Csemadok naszvadi alapszervezetének elnökénél Dobosi Róbertnél nyitott fülekre talált és ezzel elindult a díjalapítás folyamata. A következő állomás Lacza Gergely, a Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesületének (SZMAZE) elnöke volt, aki a felvetett elképzeléshez azonnal pozitívan állt hozzá, így kialakulhatott a szervezőbizottság. Hogy a díj szakmai berkekben minél nagyobb erkölcsi támogatásban részesüljön, a szervező bizottságot kibővítettük a Csemadok Művelődési Intézetével és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságával.

Az év végére összeállt a terv, amelynek alapján 6 kategóriában kerül kiosztásra összesítve a népzene, a komolyzene és a könnyűzene világából jelölteknek.

Az ünnepélyes díjátadó gála helyszíne a Komáromi Jókai Színház és a Kassai Thália Színház évenként változtatva, az adott év februárjának utolsó harmadában.

A terv alapján 2011. december 10-én megtörténik a felhívás közzététele, 2012. január 31-ig tart a jelölési határidő, 2012. február 18-ig a kiértékelés és február 25-én az eredményhirdetés. Az eredményhirdetésre ünnepi gálaműsor keretében kerül sor, amelyre meghívást kap minden kategória 5 legmagasabb pontszámot elérő jelöltje, majd a helyszínen kerül kihirdetésre az adott díjra jogosult egyén, egyének, vagy produkció. A tárgyi díj és az oklevél mellé anyagi jutalomra is jogosult a kiválasztott. A terv részeként a felhívás is elkészült 2011 novemberében, amely tartalmazza az összes feltételt, amelyek szerint eljár a szervezőbizottság. Továbbá tartalmazza az adott évben kuratóriumi munkát vállalók névsorát. Kivitelezésre kerül a Harmónia-díj honlapja is, amely a www.harmoniadij.sk címen található, és amely segítségével a lehető legtöbb információt eljuttatjuk az érdeklődőknek.

A Harmónia 2012 díjak ünnepélyes átadására a Komáromi Jókai Színházban kerül sor 2012. február 25-én, szombaton. A Harmónia 2012elnevezésű rendezvényen első ízben kerülnek kiosztásra Szlovákiában szakmai jellegű zenei díjak, kizárólag szlovákiai magyarok számára.

A Harmónia 2012 díjait a szakmai kuratórium kifejezetten szakmai szempontok illetve a (szlovákiai) magyar zenekultúra érdekében és ápolásában kifejtett tevékenység alapján ítéli oda az arra érdemes személynek, csoportnak, csapatnak, zenekarnak vagy együttesnek zenei műfajoktól és stílusoktól fűggetlenül.

A Harmónia Kuratórium 2012 idén hat kategóriában oszt ki díjakat:

  • Harmónia életműdíj
  • A legjobb fiatal muzsikus díja (15-től 25 éves korig)
  • A legjobb énekes vagy szólista díja (15 éves kortól)
  • A legjobb hangszeres muzsikus díja (15 éves kortól)
  • A legjobb zenekar díja (együttes, csoport illetve csapat díja)
  • Az év dala (2007 – 2011)

A Harmónia-díj alapítói várják a magánszemélyek, a szlovákiai magyar kulturális és nonprofit szervezetek jelöléseit, melyek alapján a szakmai kuratórium döntést hoz. Minden magánszemély és szervezet bármelyik kategóriában több jelöltet is javasolhat. (Amennyiben azonos kategóriában több jelöltet is javasol egy személy vagy szervezet, úgy sokszorozza meg az adott kategória fejlécét a nevezési lapon, vagy pedig több nevezési lapot küldjön. Természetesen nem szükséges minden kategóriában jelöltet nevezni.) A javaslatot tevő köteles minimum 500 karakterben mellékelni a jelölt életrajzát és szakmailag megindokolni a felterjesztést (a legjobb zenekar díjánál minimum 5 saját szerzeményt kell mellékelnie a nevezőnek).

A jelöléseket kizárólag elektronikus úton a www.harmoniadij.sk oldalon megtalálható jelölési lap kitöltésével fogadjuk el.

Énekesek, szólisták és muzsikusok esetében a jelöltnek magyar nemzetiségűnek és szlovák állampolgárnak kell lennie. Zenekarok, együttesek, csoportok, csapatok esetében a tagok döntő többségének magyar nemzetiségűnek és szlovák állampolgárnak, székhelyüknek pedig a Szlovák Köztársaság területén kell lennie.

Mivel a Harmónia díjai idén kerülnek kiosztásra először, Az év dala kategóriában az utóbbi 5 év felvételei nevezhetők, azaz bizonyíthatóan a 2007. január 1-je és 2011. december 31. óta megjelent hanghordozók felvételei.

A jelöléseket a magánszemélyek, a szlovákiai magyar kulturális és nonprofit szervezetek 2011. december 10. és 2012. január 31. között tehetik meg elektronikus úton a www.harmoniadij.sk oldalon megtalálható jelölési lapon. A kategóriák jelöltjei közül az alapítók szakmai konzultációt követően kiválasztják az öt-öt jelöltet (nomináltat). A jelöltek nevét az alapítók egy héttel az ünnepélyes díjátadó előtt, 2012. február 15-én hivatalosan nyilvánosságra hozzák. (A kategóriák győztesei saját kategóriájukban legközelebb csak három év múlva jelölhetők újra, kivétel ez alól Az év dala kategória, ahol csak egyszer jelölhető egy dal, az előadó viszont más szerzeménnyel jövőre is jelölhető.) A jelöltek meghívást kapnak a díjátadó gálára, ahol a kategóriák nyertesei átvehetik a Harmónia 2012 valamelyik díját, amely Reicher György gútai díszműkovács iparművész munkája, az alapítók és a szakmai kuratórium elnökének kézjegyével ellátott díszoklevél és mellette természetesen pénzjutalom. A szakmai kuratórium tagjai a kategóriák jelöltjei közül titkos szavazással választják ki a díjazásra érdemeseket, s a nyertesek névsora természetesen csak a díjátadó gálán derül ki.

Az alapítók által felkért 17 tagú Harmónia Kuratórium a kategóriánkénti öt jelöltet véleményezi, pontozza, s ez alapján hozza meg döntését. A díjra általa leginkább érdemes jelöltnek 5 pontot ad, s lineárisan lefelé 1-ig pontozza a többi jelöltet. A kuratóriumi tagok összesített pontjai alapján alakul ki a végeredmény. Holtverseny esetén a kuratóriumi tagok a második fordulóban már csak az általuk vélt legjobbat jelölik meg.

A jelölési eljárás szabályszerű lefolytatását úgy garantáljuk, hogy megőrizzük a dokumentumokat, és szükség esetén ellenőrizhető a végeredmény. A bizottság tagjai az alapítók által pontosan megjelölt határidőig adhatják le szavazataikat. A határidő leteltekor az alapítók összesítik a beérkezett szavazatokat. A határidő letelte után beérkező szavazatok érvénytelenek.

A Harmónia-díj alapítói minden évben, legkésőbb január 10-én megállapítják, hogy kívánnak-e módosítani a díjazásra kerül kategóriákon. Az alapítók hagyják jóvá a szabályzatot, a gálaest programját, valamint a meghívottak listáját.

A Harmónia-díj alapítói szerződésben kötelezik a Harmónia Kuratórium tagjait, hogy döntésüket kizárólag saját maguk, saját belátásuk és értékrendjük szerint, mindennemű külső befolyás nélkül hozzák meg, s ezt a döntést nem tudhatja sem a többi kuratóriumi tag, sem pedig a nyilvánosság az ünnepélyes eredményhirdetésig. A kuratóriumi tagok szavazatait kizárólag csak a rendezőség szavazatokat összesítő, arra megbízott tagja(i) tudhatjá(k), aki(ke)t szintén írásos titoktartás kötelez, hogy az eredményhirdetésig senkivel sem osztjá(k) meg a birtok(á)(uk)ban levő végeredményt.

Információ: info@harmoniadij.sk

 

A díj megnevezéséről

Amikor a szervezőbizottság eldöntötte, hogy szlovákiai magyar zenei díjat alapít, elsődleges feladatként a díj fantázianevét tűzték ki célul. Több lehetőség közül, első körben Lábszky Olivér javaslata, a FelHang kapta a legnagyobb támogatást, akkor még nem sejtve, hogy ezzel egyidőben ez a név már egy induló szlovákiai magyar internetes rádió neveként és lefoglalt internetes domain névként szerepel. A bizottság tagjai, mivel mindenképpen szerették volna a Felvidékre utaló szótagot belecsempészni a névbe, következő elképzelésként a FelviHang került előtérbe, melyet Dobosi Róbert talált ki. Vele egyidőben Lacza Gergely javaslatára a FelHarmónia is szóba került, ám közös megegyezés alpján, tökéletes egyetértésben, a „felˮ szótag elhagyásával a Harmónia kapott zöld utat, így 2011 szeptemberében a díj fantázianeve hivatalosan Harmónia lett. A névhez csatolódik majd mindig az adott év feltüntetése, a teljes név feltüntetése viszont az évszám elhagyásával, kötőjel csatlakoztatásával és a díj megnevezésével történik, de elfogadható forma a Harmónia-díj is. A díj hivatalos írásmódjai tehát a következők (a fantázianév nyomtatott betűkkel történő írásmódja is helyes):

  • Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj
  • Harmónia-díj
  • Harmónia 2012 (az adott év aktuális megnevezése)

Az emblémában szereplő írásmód (logo) kissé eltérő: az emblémába ágyazott Harmónia felirat után a Szlovákiai Magyar Zenei Díj felirat kötőjel nélkül látható.

 

A díj emblémája (logo)
Az embléma megszerkesztésére a naszvadi Holograf stúdió nevében Holop Ferenc kapott felkérést. Annak ellenére, hogy Holop Ferenc a tervezett tárgyi díj (műalkotás) elképzelt formájáról nem tudott, ugyanazon elemeket használta az embléma megszerkesztésénél. A tervezetben a kotta vonalak, a G-kulcs és természetesen a díj megnevezése dominál. A félkörben elhelyezkedő kottavonalak folytatását elképzelve egyértelművé válik, hogy az aránylag egyszerű, ám sokatmondó embléma üzenete a zene végtelen lehetőségeinek szimbóluma. Készült 2011 novemberében.

A díj formája, megjelenése avagy maga a művészeti alkotás

Lábszky Olivér és Dobosi Róbert tervei alapján készítette Reicher György gútai díszműkovács. Az alaplap 5x160x215 mm vastagságú acéllemez, szélei körben melegen kovácsolva. Az alaplapon 203x150x80 mm méretű bükk fából készült, matt poliuretán lakkal felülkezelt tartólap helyezkedik el, amely felfelé méreteiben szűkül, az előlap 30 fokos szögben megdől. A bükkfa tartólapon helyezkedik el az 5 mm-es acéllemezből lézerrel kivágott G kulcs, amely melegen, kovácsolással kapja meg végleges formáját. A G kulcs alatt helyezkednek el az 5 mm-es acélhuzalokból készült dekoratív kottavonalak, párhuzamosan, végeik egyenetlenül. Az acéllemezből készült G kulcs és a kottavonalak hegesztve felfogatásra egymáshoz kerülnek, két csavar segítségével. A bükkfa tartólap alsó részén helyezkedik el az öntapadós, aranyozott alulemezre gravírozott felirat, a HARMÓNIA, az évszám, a díj megnevezése és a díj tulajdonosának a neve. A gravírozott alulemez méretei: 192x20x188 mm. A felfelé irányban szűkülő tábla követi a bükkfa tartólap oldalát. A tábla felett baloldalon, háromszög formában elhelyezkedő aranyozott alulemezre az éppen aktuális év kerül. Méretei: 29x66x62 mm (derékszögű háromszög). A betűk Monotype Corsiva típusúak. A betűk méretei: HARMÓNIA – 20, Név – 20, Év – 24, ÉLETMŰDÍJ – 20 pt.

A díjazottak számára a rendezőség oklevelet állít ki, a díjazott által kért példányszámban.